• ВЕСТИ

  ВЕСТИ

  07. јул 2019.

  Саветовање „Контрола државне ревизорске институције у високошколским установама у Србији – значај и уочене неправилности“.

  У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у петак, 5. јула одржано је саветовање „Контрола државне ревизорске институције у високошколским установама у Србији – значај и уочене неправилности“.

  Саветовање, које је организовано у сарадњи Конференције универзитета Србије и Института за економију и право. Саветовање је отворила председница КОНУС и ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, која је поздравила говорнике и госте и истакла значај теме предавања. Присутнима се обратила и проректорка Универзитета у Београду проф. др Гордана Илић-Попов, као и други високи представници Државне ревизорке институције (ДРИ).

  Ректорка Поповић дала је реч др Душку Пејовићу, Председнику ДРИ, главном говорнику на скупу. Др Душко Пејовић је присутнима изложио кратак преглед историјата ДРИ, као и организацију и начин функционисања ове инститиције. Др Пејовић представио је и стратешки план ДРИ за период од 2019-2023. године. Након тога, изложио је присутнима информације о извршеним ревизијама високошколских установа у периоду од 2013-2018. године.

  Саветовању је присуствовало око 120 представника високошколских институција из целе земље, углавном из реда проректора и продекана за финансије, те шефова рачуноводствених служби, као и представника института у саставу Универзитета у Београду.

  07. јул 2019.

  Одржана пета седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  У Ректоратy Универзитета у Београду, у уторак, 2. јула, одржана је нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС), пета у последњих осам месеци (од почетка рада петог сазива).

  Ректорски савет прво је верификовао мандате нових чланова, ректора Универзитета Мегатренд проф. др Миће Јовановића и ректора Универзитета „Унион-Никола Тесла“ проф. др Небојше Закића. Потом је председница Поповић обавестила ректоре о одржаном састанку Радне групе за избор елемената визуелног идентитета КОНУС, као и плановима за њен даљи рад.

  Ректорски савет је у наставку седнице дискутовао о софтверу за проверу оригиналности текстова, као и о приступу државних и приватних универзитета бази КОБСОН. Председница Поповић је обавестила присутне да је, на основу договора са последње одржане седнице Ректорског савета, Министарству просвете, науке и технолошког развоја 27. јуна упућен допис којим је оно обавештено о процедурама оригиналности текстова докторских дисертација, те да је од Министарства затражено да буде посредник у преговарању са фирмом iThenticate, како би овај софтвер био обезбеђен за што већи број универзитета уз најповољнију цену.

  Ректорски савет је именовао по једног кандидата за Радну групу за секторске профиле (доц. др Марио Лукиновић, Правни факултет Универзитета Унион) и Радну групу за стандард квалификација (проф. др Јасна Адамов, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду), у складу са захтевом Министарства. Ректорски савет разматрао је и проблеме при попуњавању упитник о Болоњском процесу.

  Чланови Ректорског савета дискутовали су о предлогу Одбора за стандардизацију српског језика САНУ за увођење наставе српског језика на факултете. Закључено је да КОНУС сматра да је неопходно адекватно савлађивање српског језика током основног и средњег образовања, а да ће универзитети у складу са својим могућностима понудити студентима курсеве који су везани за побољшање техника комуникације. Поред тога, они факултети који се баве образовањем кадрова за основно и средње образовање, посебно ће обратити пажњу на то да у њиховим програмима буде адекватно дефинисано савлађивање српског језика. На тај начин КОНУС жели да пружи свој допринос неговању српског језика.

  27. јун 2019.

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије заказана за 2. јул 2019. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана 2. јула 2019. године, са почетком у 13 часова, у сали 8 Ректората Универзитета У Београду.

  На дневном реду, поред верификације мандата нових чланова Ректорског савета, биће и тема обједињене набавке софтвера за проверу оригиналности докторских дисертација, разматрање дописа Одбора за стандардизацију српског језика САНУ, консултације поводом Упитника Болоњски процес, као и друге важне теме.

  24. април 2019.

  Конференција универзитета Србије приступила Декларацији „Универзитети за просвећивање“

  На седници одржаној 11. марта 2019. године Ректорски савет КОНУС донео је одлуку да приступи Декларацији „Универзитети за просвећивање“ (Universities for Enlightenment), која је, на иницијативу Универзитетске конференције Аустрије (UNIKO), 13. децембра 2018. године у Бечу, Аустрија, усвојена од стране девет националних ректорских конференција чланица Европске универзитетске асоцијације. Потврђујући посвећеност КОНУС и њених чланица заштити вредности академских слобода и интегритета истраживања и наставе, институционалне аутономије и јавне одговорности за високо образовање, као и оданост основним начелима Magna Charta Universitatum, и изражавајући забринутост због све већих изазова који доводе у питање демократска начела у Европи и ван њених граница, чланови Ректорског савета донели су одлуку да приступе овој Декларацији.

  Oвде можете погледати текст декларације на енглеском и српском језику.

  24. април 2019.

  Конференција универзитета Србије прихватила заједничку изјаву ЕУА, Заједнице европских академија наука и асоцијације Science Europe „Академске слободе и институционална аутономија: Посвећеност мора да прати акција“

  На годишњој конференцији Европске универзитетске асоцијације (ЕУА), која је одржана у Паризу од 11. до 12. априла ове године, ЕУА је, заједно са Заједницом европских академија наука (ALLEA) и асоцијацијом Science Europe, усвојила заједничку изјаву „Академске слободе и институционална аутономија: Посвећеност мора да прати акција“ (Academic freedom and institutional autonomy: Commitment must be followed by action). Представници Конференције универзитета Србије присуствовали су овом скупу, и на тај начин изразили своју подршку и прихватање ове изјаве од стране КОНУС.

  Oвде можете погледати текст изјаве на енглеском и српском језику.

  18. април 2019.

  Одржана нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  У Ректоратy Универзитета у Београду, у уторак, 16. априла, одржана је четврта седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Поред ректора универзитета у саставу Конференције, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (помоћник министра доц. др Бојан Тубић), Националног савета за високо образовање (потпредседник проф. др Бранислав Јеремић) и представници медија.

  Ректорски савет прво је верификовао мандат новог члана, в. д. ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Здравкa Витошевићa. Потом је Ректорски савет расправљао о ставу да чланови савета високошколских установа не би требало да се сматрају функционерима у смислу члана 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције. Договорено је да се од Агенције затражи појашњење овог члана Закона.

  Ректор Универзитета уметности у Београду, проф. ум. Милета Продановић, обавестио је чланове Ректорског савета о избору чланова Радне групе за избор елемената визуелног идентитета КОНУС, као и о плановима за даљи рад овог тела.

  Разматрана је и могућност да сви универзитети јединствено наступе у поступку набавке софтвера за проверу оригиналости текста докторских дисертација, уз координаторску улогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ректорски савет је такође потврдио избор кандидата КОНУС за члана Националног савета за културу, проф. др Чедомира Васића.

  Председница Поповић информисала је присутне о учешћу на годишњој конференцији Европске универзитетске асоцијације (ЕУА), која је одржана у Паризу од 11. до 12. априла ове године.

  Ректорски савет разматрао је и проблеме у раду Универзитетског спортског савеза Србије, као и проблеме у организацији Европских универзитетских игара 2020.

  Помоћник министра Тубић пренео је ректорима ставове Министарства и ресорног министра о питању државне матуре, и предложио да се овом питању посвети и посебна седница Ректорског савета, јер се ради о изузетно важној теми.

  14. март 2019.

  Одржана нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  Ректор Костић (Државни универзитет у Новом Пазару, заменик председнице КОНУС), државни секретар проф. Недовић, ректорка Поповић (Универзитет у Београду, председница КОНУС), проф. Бокан и ректор Веиновић (Универзитет Сингидунум, заменик председнице КОНУС)


  У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у понедељак, 11. марта, одржана је трећа седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Поред ректора универзитета у саставу Конференције, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (државни секретар проф. др Виктор Недовић), Националног савета за високо образовање (потпредседник проф. др Бранислав Јеремић), Комисије за акредитацију и проверу квалитета (председница проф. др Неда Бокан), Предраг Јушковић, директор Европских универзитетских игара које ће бити одржане 2020. године, као и представници медија.

  Ректорски савет прво је верификовао мандат новог члана, проф. др Миодрага Јевтића, ректора Мегатренд универзитета. Потом је директор Јушковић обавестио присутне да ће у Београду од 12. до 25. јула 2020. године бити организоване Пете Европске универзитетске игре, на којима ће учествовати више од 4.000 спортиста, уз друге званице са преко 300 универзитета. Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић потврдио је да ће, у својству председника Универзитетског спортског савеза Србије, благовремено пружити сву подршку и обавештења око регистрације учесника.

  На седници је проф. др Неда Бокан изнела своја запажања и сугестије на плану припреме новог циклуса акредитације високошколских установа, а потом је Ректорски савет приступио заузимању става поводом дописа Агенције за борбу против корупције према којем чланови универзитетских и факултетских савета имају правни положај „функционера“ у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције. Ректори су се сагласили да је потребно пронаћи задовољавајуће решење за неометан рад савета универзитета и факултета, а државни секретар проф. Недовић најавио је блиску сарадњу Министарства са КОНУС-ом на овом плану.

  Ректорски савет усвојио је Финансијски извештај КОНУС за 2018. годину и Финансијски план КОНУС за 2019. годину, те донео одлуку о усвајању двеју иницијатива за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива (назив „мастер инжењер сценске архитектуре и технике“ и назив „специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији“). Донета је и одлука да Скупштини КОНУС буде упућен позитиван предлог одлуке о пријему (новооснованог) Криминалистичко-полицијског универзитета у КОНУС.

  На седници Ректорског савета донета је одлука о приступању КОНУС-а Декларацији „Универзитети за просвећивање“, донете у Бечу, 13. децембра 2018. године. Најзад, формирана је радна група (жири) за расписивање конкурса за утврђивање визуелног идентитета КОНУС, у чијем ће се саставу наћи представници и приватних и државних универзитета.

  07. фебруар 2019.

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС)


  У уторак, 22. јануара 2019. године, у Ректорату Универзитета у Београду, одржана је друга седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Седници је, поред ректора универзитета чланица КОНУС, пристуствовао и потпредседник Националног савета за високо образовање проф. др Бранислав Јеремић.

  На седници су разматране теме од значаја за академску заједницу у Србији и то: Нацрт Закона о науци и истраживањима; актуелно стање универзитетског спорта; међународни пројекти у којима учествује КОНУС, као и концепт хибридног финансирања у високом образовању. Ректорски савет КОНУС именовао је новог генералног секретара КОНУС др Владимира Микића. Према најави чланова Ректорског савета, на једној од наредних седница Скупштине КОНУС биће извршена измена Статута КОНУС.

  Наредна седница Ректорског савета КОНУС требало би да буде одржана у марту 2019. године.

  28. новембар 2018.

  Конституисан пети сазив Конференције универзитета Србије


  У четвртак, 22. новембра, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржане су конститутивне седнице органа Конференције универзитета Србије (КОНУС) за нови трогодишњи мандатни период. Седницама Ректорског савета и Скупштине председавао је академик проф. др Владимир Бумбаширевић.

  Скупштина КОНУС изабрала је ректорку Универзитета проф. др Иванку Поповић за нову председницу КОНУС. За заменике председнице КОНУС изабрани су ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Миладин Костић и ректор Универзитета “Сингидунум” проф. др Младен Веиновић.

  Ректорски савет и Скупштина размотрили су питања утврђивање чланства у секторским већима образованим од стране Савета за Национални оквир квалификација. Они су расправљали и о питању планираног увођења платних разреда у јавним службама.

  Нова председница КОНУС ректорка проф. др Иванка Поповић захвалила је члановима Скупштине КОНУС на указаном поверењу и на труду који ће бити уложен како би рад КОНУС у петом сазиву био још ефикаснији.

  13. март 2018.

  Пријаве и биографије кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (2018. година)


  15. јануар 2018.

  Конференција универзитета Србије објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНOВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ


  Oбразац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (2018. година)

  13. јун 2016.

  Предлог Скупштини КОНУС-а за избор члана Националног савета за високо образовање:

  Предлози Скупштини КОНУС-а за избор члана Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

  26. јануар 2016.

  Образац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање можете преузети овде:

  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  8. април 2015.

  Конференција универзитета Србије објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове комисије Националног савета за високо образовање


  Образац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање можете преузети овде:

  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  7. април 2015.

  Четрдесет седма седницa Ректорског савета Конференције универзитета одржана је 6. априла 2015. године.


  Седници је, између сталих, присуствовао и др Срђан Вербић, министар просвете у Влади Републике Србије, са сарадницима, као и проф. др Дејан Поповић, новоизабрани председник Националног савета за високо образовање.

  На овој седници је, између осталог, обављена верификација мандата новоименованих ректора у Ректорском савету КОНУС-а.

  Нови чланови Ректорског савета јесу:

  • проф. др Предраг Никић, ректор Универзитета Алфа и
  • проф. др Зоран Цекић, вршилац дужности ректора Универзитету "Унион-Никола Тесла"

  У наставку седнице одлучено да се покрене поступак за предлагање чланове Комисије Националног савета за високо образовање за акредитацију и проверу квалитета, објављивањем јавног позива и усвајањем пратећих докумената; одлучивано је у вези са предлозима за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива; покренута је иницијатива за састављање листе оцењивача који ће бити ангажовани током процедуре признавања иностраних јавних исправа у сврху запошљавања, у оквиру рада ENIC/NARIC Srbija, и разматран је радни материјал о минималним условима за избор у звања наставника.

  28. јануар 2015.

  Четрдесет шеста седницa Ректорског савета Конференције универзитета одржана је у понедељак, 26. јануара 2015. године


  На овој седници је, између осталог, обављена верификација мандата новоименованих ректора у Ректорском савету КОНУС-а.

  Нови чланови Ректорског савета јесу:

  • проф. др Младен Вуруна, генерал мајор, ректор Универзитета одбране и
  • проф. др Радован Пејановић, вршилац дужности ректора Универзитета у Новом Саду

  У наставку седнице, а у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Светске банке и КОНУС-а, за чланове Ректорског савета и представнике универзитета одржано је предавање о рангирању универзитета са посебним освртом на европски систем рангирања "U-Multirank". Предавач је био проф. Ziegele из "German Center for Higher Education" који је активно учествовао у пројекту "U-Multirank".

  24. децембар 2014.

  Скупштине Конференције универзитета Србије - III сазивa одржала је трећу седницу у уторак, 23. децембар 2014. године. На овој седници је:

  • обављено разрешење досадашњих и верификација мандата новоименованих чланова Трећег сазива Скупштине Конференције универзитета Србије;
  • изабрани су за заменике председника КОНУС-а:
   • из реда приватних универзитета: проф. др Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум
   • из реда државних универзитета: проф. др Драган Антић, ректор Универзитета у Нишу (од 1.1.2015. године)
  • утврђен је коначни предлог Народној скупштини 12 кандидата за чланове Националног савета за високо образовање
  • поднет је Извештај о раду КОНУС-а у периоду између ове и претходне седнице Скупштине
  • обављена је презентација пројекта РОДОС.

  30. септембар 2014.

  На основу члана 10. став 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14),а по истеку рока за пријављивање кандидата за Национални савет за високо образовање,Конференција универзитета Србије ставља на увид јавности листу пријављених кандидата за Национални савет за високо образовање


  Техничко-технолошке науке

  1. Радмила Маринковић Недучин, Универзитет у Новом Саду и Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемију

  2. Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум

  3. Братислав Миловановић, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

  4. Вера Николић Станојевић, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за техничке науке

  5. Јован Степановић, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет

  6. Душан Теодоровић, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

  7. Владица Цветковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

  8. Никола Цекић, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет

  9. Биљана Шкрбић, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет

  10. Гордана Шурлан Момировић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

  Природно-математичке науке

  1. Вера Вујчић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

  2. Драган С. Ђорђевић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

  3. Есма Р. Исеновић, Институт за нуклеарне науке "Винча", Стоматолошки факултет у Панчеву

  4. Десимир Кнежевић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Пољопривредни факултет

  5. Илија Ковачевић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

  6. Наташа Крејић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

  7. Мирослав Николић, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања

  8. Ендре Пап, Универзитет Сингидунум

  9. Бранко Урошевић, Универзитет у Београду, Економски факултет

  10. Танасије Радовановић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет

  11. Ђорђе Шијачки, Универзитет у Београду, Институт за физику

  Друштвено-хуманистичке науке

  1. Владан Гавриловић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  2. Слободан Грубачић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  3. Сава Дамјанов, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  4. Мијат Д. Дамјановић, Универзитет Мегатренд, Факултет за право, јавну управу и безбедност

  5. Здравко Делетић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет

  6. Ива Драшкић Вићановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  7. Добрица Живковић, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања

  8. Саша Јаковљевић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

  9. Милорад Јеврић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет

  10. Иван Јерковић,

   Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
  11. Богдан Косановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  12. Александар Милојевић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет у Лепосавићу

  13. Душан Николић, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

  14. Дејан Поповић, Универзитет у Београду, Правни факултет

  15. Андреја Савић, Универзитет Унион ''Никола Тесла'', Факултет за дипломатију и безбедност

  16. Марко Секуловић, Универзитет у Нишу, Економски факултет

  17. Гордана Станковић, Универзитет у Нишу, Правни факултет

  18. Мирјана Теодосијевић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  19. Сретен Ћузовић, Универзитет у Нишу, Економски факултет

  Медицинске науке

  1. Борислав Каменов, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

  2. Владимир С. Костић, Универзитет у Београду, Медицински факултет

  3. Душица Павловић, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

  4. Славица Спасић, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

  Уметност

  1. Милан Алексић, Европски универзитет, Нова академија уметности, УНС, УКГ

  2. Јелица Ђокић, Универзитет уметности, Факултет драмских уметности

  3. Дејан Синадиновић, Универзитет уметности, Факултет музичке уметности

  4. Мирослав Штаткић, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

  04. септембар 2014.

  Конференција универзитета Србије објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање


  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  15. јул 2014.

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије


  Дана 9. јула 2014. године одржана је 43. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије.

  Седници су, између осталих, присуствовали: др Александар Белић и проф. др Зоран Машић, државни скретари у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

  Као гост КОНУС-а присиствовао је и проф. др Станко Станић, ректор Универзитета у Бањалуци.

  На седници Ректорског савета верификован је мандат члана Ректорског савета проф. др Слободану Пајовићу, новоизабраном ректору Универзитета Мегатренд.

  Између осталих тема, обављена је и јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. Примедбе и предлози универзитета који су усвојени биће обједињени и благовремено достављени Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

  10. јун 2014.

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије


  Дана 10. јуна 2014. године одржана је 42. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије.

  Седници су, између осталих, присуствовали: др Александар Белић и проф. др Зоран Машић, државни скретари у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и проф. др Виктор Недовић, помоћник министра, задужен за Сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци.

  Као гости КОНУС-а присиствовали су и проф. др Станко Станић, ректор Универзитета у Бањалуци и проф. др Дејан Бокоњић, проректор Универзитета у Источном Сарајеву.

  На седници Ректорског савета најављена је скора расправа о изменама и допунама Закона о високом образовању, које су у припреми.

  18. септембар 2013.

  Заједничка седница


  Заједничка седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије и Председништва Студентске конференције универзитета Србије одржана је 17. септембра 2013. године.

  Седница је одржана у оквиру Завршне ГОМЕС Конференције у Врњачкој Бањи, у просторијама Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу.

  05. септембар 2013.

  Нови министар просвете на седници Конференције универзитета Србије


  Дана 3. септембра 2013. године одржана је 40. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије. Седници је присуствовао и нови министар просвете у Влади Републике Србије, проф. др Томислав Јовановић.

  Чланови Конференције универзитета Србије упутили су честитке новоизабраном министру просвете и поред пуне подршке, пожелели и много успеха у раду.