• КОНУС

  Председница КОНУС ректорка Иванка Поповић (у средини) и заменици председнице КОНУС ректор Миладин Костић (лево) и ректор Младен Веиновић (десно)

  КОНУС

  Конференција универзитета Србије основана је на конститутивноj седници одржаној 18. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05), ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом.

  Чланице

  • Универзитет у Београду

  • Универзитет у Новом Саду

  • Универзитет у Нишу

  • Универзитет у Крагујевцу

  • Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици

  • Државни универзитет у Новом Пазару

  • Универзитет одбране, Београд

  • Универзитет уметности у Београду

  • Универзитет „Мегатренд“, Београд

  • Универзитет „Сингидунум“, Београд

  • „Алфа“; универзитет, Београд

  • Европски универзитет, Београд

  • Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица

  • Универзитет „Метрополитан“, Београд

  • Универзитет Привредна академија у Новом Саду

  • Универзитет Унион - Београд

  • Универзитет „Унион-Никола Тесла“