• ОРГАНИ

  ОРГАНИ КОНУС-а

  КОНУС остварује своје функције преко Скупштине и Ректорског савета.

  Скупштину КОНУС-а чине ректори и представници универзитета – чланова чији број се утврђује сразмерно броју студената и броју наставника и сарадника универзитета.

  Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета – чланова. Када Ректорски савет КОНУС-а одлучује, сваки ректор има још онолико гласова колико у Скупштини КОНУС-а припада универзитету којег представља.

  КОНУС бира председника из реда ректора универзитета – чланова. Председница КОНУС-а је проф. др Иванка Поповић, ректорка Универзитета у Београду.

  КОНУС бира два заменика председника из реда ректора универзитета – чланова, на предлог председника. Заменици председника јесу: проф. др Миладин Костић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару и др Младен Веиновић, ректор Универзитета „Сингидунум“.

  Први и други председник КОНУС-а, проф. др Дејан Поповић и проф др Бранко Ковачевић, поглашени су за Почасног председника КОНУС-а.