• O нама

  O НАМА

  Председница КОНУС ректорка Иванка Поповић (у средини) и заменици председнице КОНУС ректор Миладин Костић (лево) и ректор Младен Веиновић (десно)

  Конференција универзитета Србије основана је на конститутивноj седници одржаној 18. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05), ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом.

  Скраћени назив Конференције универзитета Србије је КОНУС.

  Чланови Конференције универзитета су сви акредитовани универзитети.

  Организација и рад Конференције уређују се статутом Конференције. Универзитет у Конференцији универзитета представља ректор.