• Srpski - latinica
  • English language
 • ВЕСТИ

  ВЕСТИ

  10. јуни 2024. године

  Министарска конференција Европског простора високог образовања

  Министарска конференција Европског простора високог образовања (EHEA Ministerial Conference) и Глобални форум о Болоњском процесу (Bologna Global Policy Forum), одржани су у Тирани, Република Албанија, 29-30. маја 2024. године.

  На дводневној Конференцији у Тирани, којом је обележено 25 година од потписивања Болоњске декларације, разматрана су питања иновација, квалитета и социјалне димензије у високом образовању, на четири главна панела и паралелним сесијама на којима се дискутовало о различитим темама.

  Министарска конференција фокусирала се на неколико кључних области које се односе на изазове имплементације обавеза Болоњског процеса, европску перспективу интернационализације и мобилности, улогу високог образовања у испуњавању дигиталних и зелених императива, очување основних академских вредности, обезбеђење квалитета у високом образовању и друштвену димензију високог образовања.

  Конференција у Тирани означава нову прекретницу у заједничким напорима и посвећености чланица Европског простора високог образовања у стварању инклузивног, иновативног и међусобно повезаног подручја високог образовања широм Европе. У духу достизања постављених глобалних циљева одрживог развоја до 2030. године, усаглашени ставови са Конференције биће кључни на путу ка остварењу визије динамичног и прилагодљивог Европског простора високог образовања.

  Током Конференције усвојен је Министарски комунике (Tirana Communiqué) и Заједничка министарска изјава са Глобалног форума (Global Policy Forum Statement).

  Следећу Министарску конференцију 2027. године заједнички ће организовати Румунија и Молдавија, које су од Албаније преузеле копредседавање Секретаријатом Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG Secretariat).

  Делегацију Републике Србије, поред генералног секретара Конференције универзитета Србије, г. Луке Димитријевића, чинили су и доц. др Александар Јовић, в.д. помоћника министра просвете, Сектор за високо образовање, проф. др Ана Шијачки, директор Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању, г. Војислав Стојановић, председник Студентске конференције академија и високих школа Србије и гђица Ивона Вучковић, саветник у Министарству просвете, Сектор за високо образовање.

  Европски простор високог образовања (European Higher Education Area – EHEA) обухвата 46 земаља чланица са правом гласа и Европску комисију, као и девет консултативних чланица (ENQA, EUA, EURASHE, ESU, UNESCO, CoE, EDUCATION INTERNATIONAL, BUSINESSEUROPE и EQAR).

  Група за праћење Болоњског процеса (Bologna Follow-Up Group - BFUG) је извршно тело одговорно за праћење и спровођење обавеза које су земље чланице потписивањем Болоњске декларације и других докумената који се односе на Болоњски процес.

  Глобални форум о Болоњском процесу (Bologna Global Policy Forum) има за циљ развој континуираног дијалога са другим регионима и међународним организацијама о питањима од заједничког интереса и значаја за високо образовање у погледу којих сарадња и размена идеја и образовних политика могу бити обострано корисни.

  Током боравка у Тирани, Делегација је посетила и Амбасаду Србије у Тирани и разговарала са Њ.Е. Слободаном Вукчевићем, амбасадором Републике Србије у Републици Албанији.

  Више информација на: https://ehea.info/.

  13. мај 2024. године

  Четрнаестa седницa Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  Четрнаестa седницa Ректорског савета шестог сазива Конференције универзитета Србије (КОНУС) одржана је у понедељак 13. маја 2024. године у Ректорату Универзитета у Београду.

  На седници је верификован нови члан Конференције – Универзитет у Новом Пазару, и утврђен предлог за избор потпредседника Конференције из реда приватних универзитета, проф. др Драгана Солеше, ректора Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

  Усвојени су предлози Универзитета у Крагујевцу, Универзитета у Приштини и Универзитета у Београду за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива.

  Чланови Савета усвојили су и План јавних набавки за 2024. годину.

  На позив председника КОНУС-а, ректора проф. др Владана Ђокића, седници је присуствовала и секретарка Агенције за спречавање корупције, гђа Наташа Божић.

  Тим поводом представљене су активности Агенције у вези са високошколским образовањем и упућен је позив свим универзитетима члановима КОНУС-а да консултују експерте Агенције у случају потребе, а у светлу недавно закљученог споразума о сарадњи две институције.

  09. фебруар 2024. године

  Споразум о сарадњи КОНУС-а и Агенције за спречавање корупције

  Конференцијa универзитета Србије (КОНУС) и Агенција за спречавање корупције закључиле су споразум о сарадњи, усмерен ка успостављању научно-стручне сарадње у области истраживања аспеката, перцепције и борбе против корупције у Републици Србији. Споразум су потписали председник Конференције универзитета Србије (КОНУС) проф. др Владан Ђокићем, ректор Универзитета у Београду, и директор Агенције Дејан Дамњановић.

  Конкретни облици сарадње усаглашени споразумом су размена информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у области спречавања и борбе против корупције, учешће запослених у Агенцији у радним групама и другим телима КОНУС-а, организовање и учешће у стручним скуповима посвећеним спречавању корупције, рад на научно-истраживачким пројектима и објављивање научних и стручних радова.

  Председник КОНУС-а проф. Ђокић истакао је значај спречавања корупције у високо образовању, као једном од темељних друштвених сегмената, у координисаној сарадњи свих акредитованих државних и приватних универзитета у Србији и стручњака из Агенције. ”Важно је да кроз сарадњу на спречавању и у борби против корупције, са нагласком на пракси Агенције, додатно унапредимо потенцијале у овој области. Почетак је правовремено обавештавање и консултовање по свим питањима од значаја за превенцију и борбу против корупције у високом образовању”, истакао је ректор Ђокић.

  ”Борба против корупције захтева ефикасну и континуирану сарадњу свих релевантних институција. Споразумом постижемо да се запослени у Агенцији упознају са активностима универзитета у Србији у овој области и утврђеним заједничким политикама у вези са облицима корупције, и потом усмеравају пројекте и активности Агенције на утврђене проблеме, питања и изазове”, истакао је директор Агенције за спречавање корупције Дамњановић.

  Потписници Споразума су закључили да ће успостављање стабилне институционалне сарадње допринети развоју и унапређивању рада свих универзитета, али и Агенције за спречавање корупције, кроз укључивање у ову област како професора тако и дипломаца универзитета у Србији.

  11. октобар 2022. године

  Седница Ректорског савета КОНУС-а

  У Ректорату Универзитета у Београду одржана је седма седмица 6. сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). На седници су утврђени предлози кандидата за чланство у Комисији за стицање научних звања и Одбору за акредитацију научно-истраживачких организација. Представници свих универзитета Србије усвојили су и предлоге Правног факултета Универзитета у Нишу и Фармацеутског факултета Универзитета у Београду за измену правилника о листи звања. Заседање је одржано у изузетно конструктивној атмосфери, у присуству представника свих чланица КОНУС-а и под председавањем ректора Универзитета у Београду проф. др Владана Ђокића.

  Конференција универзитета Србије основана је на конститутивној седници одржаној 17. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању. Окупља 18 акредитованих универзитета широм Србије, на којима се школује близу 250 хиљада студената, а наставом и научним истраживањем бави се више од 20 хиљада стручњака. Конференција координише рад свих универзитета, државних и приватних, и у њој се утврђује њихова заједничка политика и остварују заједнички интереси.

  23. јун 2022. године

  Нови статут КОНУС-а

  На седници Скупштине Конференције универзитета Србије (КОНУС) која је одржана у четвртак, 23. јуна 2022. у Ректорату Универзитета у Београду, усвојен је нови Статут КОНУС-а. Након 16 година континуираног важења истоветног текста Статута, Ректорски савет предложио је Скупштини, на седници одржаној 28. марта ове године, да Статут буде у целини промењен, из разлога којима се уважава потреба за ефикаснијим функционисањем КОНУС-а. Нови текст Статута доступан је на Интернет страници КОНУС-а и његово усвајање има за циљ да КОНУС још у још већој мери буде препознат као институција која на одговарајући начин уједињује и представља интересе универзитета на територији Републике Србије и одражава њихов колективни и индивидуални значај.

  Ректорски савет, који је заседао одмах по окончању седнице Скупштине КОНУС донео је одлуку о кандидатури три члана Савета за Национални оквир квалификација Србије (Савет има укупно 25 чланова), на основу позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ректорима се обратила и председница Студентске конференције Србије (СКОНУС) студенткиња Маргарета Смиљанић, са молбом да КОНУС заузме јединствен став поводом питања утврђивања студентских чланарина које су потребне за редовно функционисање СКОНУС-а.

  Председник КОНУС-а ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић обавестио је чланове Ректорског савета о припреми посете ректора државних универзитета асоцијацији универзитета Републике Српске, која би требало да буде реализована у октобру ове године, на Универзитету у Бањој Луци, на позив ректора проф. др Радослава Гајанина. Чланови Ректорског савета истакли су да је потреба за снажењем сарадње са универзитетима у Републици Српској од посебног значаја за КОНУС.

  Наредна седница Ректорског савета биће одржана у септембру ове године.

  20. јун 2022. године

  Седница Ректорског савета и Скупштине КОНУС

  У четвртак, 23. јуна 2022. гидине, биће одржана седница Скупштине КОНУС, у 13 часова, путем видео-конференцијске платформе Zoom. Након седнице Скупштине КОНУС биће одржана и седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије, са почетком у 13.30 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду.

  На шестој седници Ректорског савета VI сазива КОНУС, поред потврде мандата проф. др Драгослава Шумарца за вршиоца дужности ректора Државног универзитета у Новом Пазару, биће размотрен Допис Студентске конференције Србије, као и именовање чланова Савета за Национални оквир квалификација.

  На седници Скупштине Конференције универзитета Србије биће усвојен нови Статут Конференције универзитета Србије.

  1. април 2022. године

  Одржана је 5. седница Ректорског савета шестог сазива Конференције универзитета Србије

  У среду, 30. марта 2022. године, у Сали 8 Ректората Универзитета у Београду одржана је 5. седница Ректорског савета шестог сазива Конференције универзитета Србије (КОНУС).

  Седници, којом је председавао председник КОНУС ректор Универзитета у Београду Владан Ђокић, присуствовало је 11 чланова Ректорског савета (од 17, колико их укупно има), као и Професор емеритус др Хасан Ханић потпредседник Националног савета за високо образовање.

  Поред обавештења о Одлуци Савета Алфа БК Универзитета о избору ректора проф. др Владимира Џамића и o избору чланова Скупштине КОНУС из реда представника Алфа БК Универзитета и Одлуци Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици о избору вршиоца дужности ректора проф. др Небојше Арсића, утврђен је и предлог одлуке о усвајању Статута Конференције универзитета Србије (КОНУС). Такође су изабрани представнци КОНУС у Радној групи Министарства за израду Правилника о ближим условима организовања школског и универзитетског спорта.

  29. март 2022. године

  Седница Ректорског савета КОНУС

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана у среду, 30. марта, у Сали 8 Ректората Универзитета у Београду, са почетком у 12 часова.

  На петој седници VI сазива Ректорског савета КОНУС ће бити утврђен Предлог одлуке о усвајању Статута Конференције универзитета Србије (КОНУС), избор представника КОНУС у Радној групи Министарства за израду Правилника о ближим условима организовања школског и универзитетског спорта , као и друге важне теме.

  25. фебруар 2022. године

  Признање Универзитета одбране

  Дан Универзитета одбране обележен је свечаношћу у Дому Гарде на Топчидеру, у Београду. Ректор генерал-потпуковник др Горан Радовановић оценио је да је у условима пандемије успех био осигурати квалитетно образовање, а кроз неколико приоритетних задатака дефинисани су правци модернизације, институционалног јачања, академске конкурентности и међународне афирмације Универзитета одбране. На свечаности су уручене посебне плакете Универзитета одбране председнику Националног савета за високо образовање академику др Бели Балинту и генералном секретару Конференције универзитета Србије др Владимиру Микићу. "Досадашњи облици сарадње КОНУС-а и Универзитета одбране били су беспрекорни, уверен сам да ће тако бити и убудуће" рекао је захваљујући на части и привилегији да прими признање др Микић, који је и генерални секретар Универзитета у Београду.

  Војно школство у Србији једно је од најстаријих у свету, а школовање и усавршавање на Универзитету одбране у протеклој години завршило је преко 500 лица из земље и иностранства са просечном оценом на основним и интегрисаним студијама 8,39, а на каријерним усавршавањима око 8,50.

  13. јануар 2022. године

  Нова седница Ректорског савета и Скупштине КОНУС

  У уторак, 18. јануара 2022. гидине, биће одржана седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије, са почетком у 12 часова. Након седнице Ректорског савета биће одржана и седница Скупштине КОНУС, у 12.30 часова. Седнице ће се одвијати путем видео-конференцијске платформе Zoom.

  На четвртој седници Ректорског савета VI сазива КОНУС, поред доношења Финансијског плана за 2022. годину и обавештења о припремљеном тексту Нацрта новог Статута Конференције Србије, биће утврђени и предлози одлука за избор представника Конференције универзитета Србије (КОНУС) у Националном савету за високо образовање и Управном одбору Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.

  1. новембар 2021. године

  Одржана седница Ректорског савета и Скупштине КОНУС

  Прва седница VI сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС) одржана је у понедељак, 1. новембра 2021. у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, а одмах потом и прва седница VI сазива Скупштине КОНУС.

  Седницу је отворила проф. др Иванка Поповић, претходна ректорка Универзитета у Београду и досадашња председница КОНУС-а, која је пожелела срећу у раду Ректорском савету у новом сазиву, и обавестила о новим члановима, а то су: ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Братислав Мирић и ректор Криминалистичко-полицијског универзитета проф. др Зоран Ђурђевић.

  За председника КОНУС-а изабран је ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, а за заменика ректор Универзитета у Крагујевцу проф др Ненад Филиповић, из реда универзитета чији је оснивач Република Србија. Скупштина КОНУС-а донела је и одлуке о именовању представника у Радној групи за праћење остваривања Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији и Секторској радној групи за спречавање осиспања студената из високог образовања. Државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Маријана Дукић Мијатовић истакла је да министарство има добру сарадњу са КОНУС-ом, будући да су на истом задатку, и подсетила да је ове године донет велики број аката, као и нова стартегија образовања са акционим планом, којима ће се од почетка мерити ефикасност.

  Конференција универзитета Србије основана је 2005. године, на основу Закона о високом образовању, ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом. Чланови Конференције универзитетâ су сви акредитовани универзитети, државни: Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Државни универзитет у Новом Пазару, Универзитет одбране, Београд, Универзитет уметности у Београду, као и приватни: Универзитет „Мегатренд“, Београд, Универзитет „Сингидунум“, Београд, „Алфа“; универзитет, Београд, Европски универзитет, Београд, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Универзитет „Метрополитан“, Београд, Универзитет „Привредна академија“, Нови Сад, Универзитет „Унион“, Београд, Универзитет у Новом Пазару и Универзитет „Унион-Никола Тесла“.

  29. октобар 2021. године

  Седница Ректорског савета и Скупштине КОНУС

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана у понедељак, 1. новембра, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, са почетком у 12 часова, као и, након тога, седницa Скупштине КОНУС, у аудио-визуелном формату, од 14 часова.

  Првој седници Ректорског савета VI сазива КОНУС присуствоваће, поред других ректора, новоизабрани чланови Ректорског савета: ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Братислав Мирић и ректор Криминалистичко-полицијског универзитета проф. др Зоран Ђурђевић. На седницу су позвани, као и увек до сада, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног савета за високо образовање, Националног акредитационог тела, али и медија. На седници ће бити утврђен предлог одлуке о избору новог председника КОНУС и његовог заменика из реда универзитета чији је оснивач Република Србија.

  28. септембар 2021. године

  Седница Ректорског савета и Скупштине КОНУС

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду у среду, 29. септембра 2021. године, са почетком у 13 часова. Након седнице Ректорског савета биће одржана и седница Скупштине КОНУС, са почетком у 15 часова, путем Zoom платформе.

  6. септембар 2021. године

  Конференција GENDER (IN)EQUALITY OF PERSONS WITH DISABILITIES

  Конференција GENDER (IN)EQUALITY OF PERSONS WITH DISABILITIES одржаће се 20. септембра, на Правном факултету Универзитета у Београду, у хибридној форми (уживо и онлајн). Конференција ће се одвијати на српском и енглеском, са обезбеђеним симултаним преводом за оба језика, као и на српски знаковни језик. Агенда садржи линк за електронски приступ конференцији, као и линк за позив за радове за зборник посвећен питању инвалидитета и родне равноправности, који ће бити објављен 2022. године.

  11. јун 2021. године

  Седница Ректорског савета КОНУС-а

  Седници Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана у понедељак, 28. јуна 2021. године, са почетком у 11 часова, на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

  Седница ће бити радна, иако ће бити одржана у част обележавања 50. годишњице од оснивања Универзитета у Приштини.

  19. мај 2021. године

  Одржана је 15. седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије

  У среду, 19. маја 2021. године, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржана је 15. седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије (КОНУС).

  Седници, којом је председавала председница КОНУС ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић, присуствовало је 14 чланова Ректорског савета (од 17, колико их укупно има), као и други високи представници универзитета у саставу КОНУС, али и представници медија. Члановима Ректорског савета обратио се и председник Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању проф. др Миодраг Милованчевић.

  Поред утврђивања предлога кандидата за именовање чланова Националног савета за научни и технолошки развој, расправљало се и о именовању чланова Управног одбора Академске мреже Србије (АМРЕС). Прихваћене су иницијативе за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива. Усвојен је Финансијски извештај КОНУС за 2020. годину и Предлог Финансијског плана за 2021. годину.

  У разговору са представницима Службе за подршку раду КОНУС, заменик председнице КОНУС ректор Државног универзитета у Новом Пазару Миладин Костић изразио је велико задовољство што је седница Ректорског савета, после дужег времена, одржана уживо. „У име свих универзитета и академске заједнице у целини велико ми је задовољство што смо уживо разматрали и дискутовали о важним темама високог образовања.“ изјавила је том приликом заменица председнице КОНУС ректорка Универзитета Унион Гордана Вукелић, и додала: „За нас је посебно важно питање акредитације интегрисаних универзитета, о чему смо, између осталог, данас разговарали, као и дискусија о кандидатима за именовање чланова Националног савета за научни и технолошки развој, али и разматрање иницијатива за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива“.

  Седница Ректорског савета, на којој је било размотрено 20 тема од значаја за развој високог образовања и науке у Републици Србији, представља подстицај даљем снажењу сарадње између универзитета у саставу КОНУС. Јавност ће, као и до сада, бити уредно обавештавана о раду КОНУС.

  18. мај 2021. године

  Седница Ректорског савета КОНУС-а

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана у среду, 19. мајa 2021. године, са почетком у 13 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду.

  На дневном реду 15. седнице Ректорског савета КОНУС-а, поред обавештења о избору нове ректорке Алфа БК Универзитета, биће и тема утврђивање предлога кандидата за именовање чланова Националног савета за научни и технолошки развој, утврђивање предлога кандидата за именовање чланова Управног одбора Академске мреже Србије (АМРЕС), усвајање Финансијског извештаја КОНУС за 2020. годину и Предлога Финансијског плана КОНУС за 2021. годину, затим остваривање наставка сарадње са компанијом Microsoft, разматрање иницијатива Универзитета у Београду за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива, као и друге важне теме.

  10. мај 2021. године

  Председница КОНУС ректорка Иванка Поповић изабрана је за члана Управног одбора Европске универзитетске асоцијације

  Генерална скупштина Европске универзитетске асоцијације (ЕУА), на седници одржаној 30. априла, донела je одлуку о избору три нова члана Управног одбора (Board of the European University Association). Поред ректорке Anne Lequy са Универзитета примењених наука Magdenburg-Stendal (Немачка) и ректора Paul-а Boyle-а са британског Универзитета у Свонсију, члан Управног одбора ЕУА у наредне четири године биће и ректорка Иванка Поповић, председница Конференције универзитета Србије.

  У уверењу да ће ова вест (https://eua.eu/news/680:eua-welcomes-three-new-boar%C4%91members.html) бити од користи и значаја за све универзитете у саставу КОНУС-а и да ће представљати јемство још чвршће и плодотворније сарадње КОНУС-а са свим универзитетима и националним ректорским конференцијама у саставу ЕУА, ректорки Поповић честитамо на избору.

  04. децембар 2020. године

  Електронска седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије

  У четвртак, 3. децембра 2020. године одржана је 14. седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије, путем видео-конференцијске платформе Zoom.

  Седници су, поред чланова Ректорског савета, присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – државна секретарка, проф. др Маријана Дукић Мијатовић, Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању – проф. др Јелена Кочовић, као и Националног савета за високо образовање – проф. др Бранислав Јеремић.

  Разматрана је актуелна епидемиолошка ситуација и њен утицај на обављање активности универзитета, као и организовање рада универзитета и факултета у измењеним околностима. Тема је била и примена софтвера за проверу оригиналности докторских дисертација, као и разматрање омогућавања приступа приватних универзитета Конзорцијуму бибилиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН).

  Такође, покренута је иницијатива за формирање Одбора за родну равноправност КОНУС-а, на основу закључка Ректорског савета са 9. седнице петог сазива, одржане 26. фебруара 2020. године.

  30. новембар 2020. године

  14. седница Ректорског савета петог сазива КОНУС-а биће одржана у четвртак, 3. децембра 2020. године, са почетком у 13 часова, путем видео-конференцијске платформе Zoom.

  10. септембар 2020. године

  Саопштење KОНУС-а о допису упућеном председници Владе Републике Србије и министру просвете, науке и технолошког развоја

  Kонференција универзитета Србије упутила је председници Владе Републике Србије и министру просвете, науке и технолошког развоја допис доступан на следећем линку

  4. септембар 2020. године

  Заједничко саопштење Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  На ванредној седници Ректорског савета Конференције универзитета Србије, одржаној 3. септембра 2020. године, усвојено је следеће заједничко саопштење ректора свих универзитета акредитованих у Републици Србији:

  „Свесни смо да је економска и социјална ситуација у којој се налазе студенти и њихове породице, а која је изазвана пандемијом COVID-19, на почетку нове школске године неповољнија у односу на претходне године. Због тога, изражавамо пуно разумевање за захтеве за смањење школарина.

  Наглашавамо да су од првих дана пандемије универзитети и факултети у њиховом саставу радили, уз константно прилагођавање промени начина испуњења обавеза наставника, истраживача и административног особља. Високошколске установе у саставу Конференције универзитета Србије организовале су прелазак на режим рада на даљину, уз употребу и стално усавршавање доступних електронских платформи, као и безбедан боравак на факултетима уз поштовање свих прописаних мера здравствене заштите. Све наведено утицало је на раст трошкова универзитета и факултета.

  Факултети и универзитети су већ изашли у сусрет појединачним оправданим захтевима студената за смањење њихових финансијских обавеза и свакако ће наставити то да чине. Сматрамо да је индивидуални приступ решавању настале ситуације једини могући начин за излажење у сусрет интересима студената, којим ће нашим студентима бити омогућено да без потешкоћа прате наставу и успешно полажу испите, као и да факултети неометано функционишу.“

  10. јул 2020. године

  Симпозијум „Искуства у онлајн настави на универзитетима у Србији 2020. године“

  У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 7. јула 2020. године одржан је симпозијум „Искуства у онлајн настави на универзитетима у Србији 2020. године“ у заједничкој организацији Универзитета у Београду и Конференције универзитета Србије.

  Скуп је отворила проф. др Иванка Поповић, председница Конференција универзитета у Србији и ректорка Универзитета у Београду, а присутнима се, испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, обратио и помоћник министра, проф. др Бојан Тубић.

  Учесници симпозијума имали су прилике да изнесу своја искуства у настави на даљину, према унапред утврђеној агенди, а сви који нису били у могућности да уживо испрате програм могли су то учинити путем видео линка за пренос уживо.

  Координаторка симпозијума, проф. др Анђелија Маленовић, продеканка Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, захвалила се свима који су допринели да се скуп одржи, а посебно компанији Abela pharm d.o.o. која је била генерални спонзор догађаја.

  2. јул 2020. године

  Симпозијум „Искуства у онлајн настави на универзитетима у Србији 2020. године“

  У уторак, 7. јула 2020. године, Универзитет у Београду биће домаћин симпозијума „Искуства у онлајн настави на универзитетима у Србији 2020. године“. Организатори овог скупа су Конференција универзитета Србије и Универзитет у Београду. Излагачи на симпозијуму биће истакнути професори универзитета у Србији, који ће, кроз своја излагања представити позитивне и негативне стране предавања на даљину и изнети своја искуства у раду током пандемије вируса COVID-19. Програм догађаја доступан је на следећем линку.

  29. јун 2020. године

  Седница Ректорског савета КОНУС-а

  У уторак, 30. јуна 2020. године, са почетком у 13 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, биће одржана 11. седница Ректорског савета КОНУС-а.

  Седници ће присуствовати министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић са сарадницима, као и представници Националног савета за високо образовање.

  17. јун 2020. године

  Отворен конкурс за избор најбољих студентских радова о ЕУ

  Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије расписује наградни конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.
  Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

  Радови би требало да одговоре на једно од пет питања:
  1. Шта после 70 година од Шуманове декларације, 30 година од Париске повеље за нову Европу и 20 година од Миленијумске декларације Уједињених нација значи солидарност у Европској унији и за Европску унију?
  2. Зашто Европска унија подржава постизање одрживог развоја Србије и може ли Европски зелени договор за Западни Балкан убрзати наше достизање циљева одрживог развоја до 2030. године?
  3. Способност ЕУ да одговори на изненадне глобалне кризе и ризике изазаване епидемијама и природним катастрофама: да ли, како и колико процес европске интеграције доприноси Србији у савладавању пандемије КОВИД-19 и опоравку од ње?
  4. Какву будућност Европе желети за Србију каква се жели?
  5. Нови фактори и изазови у процесу приступања Србије Европској унији
  Комисија састављена од професора Универзитета у Београду процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 85.000, 55.000 и 35.000 динара. Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.
  Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.
  Рок за слање радова је 9. август 2020. године.

  Више информација о конкурсу можете наћи на mei.gov.rs

  29. април 2020. године

  Саопштење Ректорског савета конференције универзитета Србије о плану активности за организовање наставка актуелне школске године

  На 10. седници актуелног сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС), одржаној 28. априла, а која је за примарну функцију имала припрему наставка функционисања универзитета у околностима које би требало да уследе након укидања ванредног стања, усвојено је следеће саопштење:

  „Због великог интересовања студената, наставника, сарадника и истраживача, као и јавности у целини, саопштавамо да је, уз неизоставну сталну бригу за очување здравља студената, наставног и ненаставног особља, најважнији приоритет КОНУС-а у овом тренутку успешно окончање летњег семестра школске године 2019/2020. Из овог разлога, потребно је да буду осмишљени најбољи начини за накнадно организовање практичне наставе и адекватне провере знања.

  У врло кратком року од проглашења пандемије и увођења ванредног стања, сви универзитети у саставу КОНУС прешли су на рад на даљину. Током читавог трајања ванредног стања, универзитети су имали активну комуникацију са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије, али и са студентима и студентским представницима, што је омогућило рад високошколских и научно-истраживачких установа на даљину у специфичним околностима изазваних ширењем COVID-19. Рад на даљину подразумевао је организовање електронског извођења наставе, при чему завршни испити и даље морају да буду организовани у седишту односне установе. Испуњеност планираног обима наставе веома је висока, при чему су студенти показали висок ентузијазам у праћењу наставе и добро су је прихватили. Рад на даљину захтевао је и веће ангажовање наставника него у уобичајеним околностима, па је ово је интензиван период и за њих.

  Универзитети чланови КОНУС настојаће да у примереном року, у сарадњи са Министарством, створе све потребне предуслове да се студенти врате у учионице. Први услов на том плану подразумева могућност физичког доласка студената који бораве на територији Републике Србије у објекте факултета и универзитета, што би требало да буде омогућено поновним увођењем међуградског и градског саобраћаја. Универзитети ће дати пуну подршку студенским центрима у сврху припреме студентских домова за повратак студената. Министарство је најавило подршку обезбеђивању свих студентских домова, укључујући адекватну дезинфекцију и спровођење правила о одржавању хигијене у њима.

  Наредну фазу представља отварање факултетских учионица и лабораторија. Очекује се да у најкраћем року буде обављена дезинфекција зграда свих факултета. Све управе факултета обавиће одговарајућу обуку за техничко особље, задужено за старање о хигијени у објектима. За студенте и запослене биће обезбеђена одговарајућа заштитна средства у факултетским и универзитетским зградама.

  Пошто поједини факултети имају априлски испитни рок, који, наравно, није могао да буде одржан, накнадно одржавање тог рока први је задатак. Други је, за оне факултете који имају експерименталне, лабораторијске и практичне вежбе, организовање интензивних термина за њихово одржавање. Уз то, неопходно је да факултети обезбеде прописану физичку дистанцу у просторијама у којима се изводе испити или практична настава и консултације. Ако би обавезе ученика средњих школа биле окончане благовремено, према плановима Министарства, сатница за организовање пријемних испита за упис на факултете не би требало да буде битније нарушена. Кад је реч о завршним радовима на основним студијама и мастер радовима, требало би да буде испољено разумевање за продужетак потребних рокова, како би било омогућено довољно времена за њихову израду и одбрану, уз упис наредног нивоа студија.

  Коначно, пошто се један број факултета и универзитета налази у обавези да преда документацију за акредитацију у периоду врло брзо након окончања ванредног стања, КОНУС ће, уз пуну подршку Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије, упутити захтев Министарству ради продужења рокова за подношење захтева за акредитацију.

  Универзитети чланови КОНУС предузеће све потребне мере да студентима, наставницима, истраживачима и сарадницима буде и након укидања ванредног стања омогућен несметан даљи академски и професионални развој и остваривање свих њихових циљева и интереса као чланова многобројне и солидарне академске заједнице у Републици Србији. Овај висок приоритет чланови КОНУС спроводиће уз поштовање свих прописаних мера за заштиту јавног здравља и у сталној координацији са надлежним органима јавних власти.“

  Поред 14 (од укупно 18) чланова Ректорског савета и Стручне службе КОНУС, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

  12. март 2020. године

  Обавештење Министарства о здравственим препорукама универзитетима

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је Конференцији универзитета Србије допис којим су свим универзитетима у Републици Србији упућене препоруке за поступање у околностима ширења COVID-19.

  10. март 2020. године

  Девета седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије

  У среду, 26. фебруара, у Ректорату Универзитета у Београду, одржана је девета седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије (КОНУС).

  И овога пута седници су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на челу са министром Младеном Шарчевићем. У раду седнице учествовао је и проф. др Бранислав Јеремић, потпредседник Националног савета за високо образовање.

  Након поздравне речи ректорке Поповић, присутнима се обратио министар Шарчевић истакавши да је веома важна сарадња са члановима Ректорског савета која се одвија и ван формалних форума попут седница органа КОНУС. Такође, говорио је и о актуелном проблему чланства наставника и научних истраживача у саветима факултета и универзитета, који се огледа у мултипликовању јавних функција, према гледишту Агенције за борбу против корупције, што има за последицу потешкоће у попуњавању састава најважнијих органа универзитета.

  Проф. др Миладин Костић, заменик председнице КОНУС и ректор Државног универзитета у Новом Пазару, подржао је наведене оцене и предложио да Ректорски савет упути допис Агенцији, али и председници Владе Републике Србије, као и министру Шарчевићу. У складу са усвојеним ставовима, КОНУС је након одржане седнице упутио дописе надлежним институцијама.

  Ректорски савет је једногласно усвојио Записник са осме седнице Ректорског савета петог сазива КОНУС, одржане 23. децембра 2019. године.

  У оквиру тачке посвећене иницијалном образовању, министар Шарчевић истакао је да ће ова тема бити садржана у најављеној стратегији за образовање и науку до 2030. године, као и да постоји потреба за кадровским снажењем и побољшањем финансијског статуса одређених струка које раде у просвети.

  Ректорски савет усвојио је захтеве Универзитета oдбране и Универзитета у Новом Саду за измену и допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива и то увођењем следећих назива: 1) мастер инжењер војног ваздухопловства – пилот; 2) дипломирани официр; 3) мастер официр; 4) доктор наука – војне науке, 5) дипломирани професор географије; 6) мастер професор географије; 7) дипломирани хемичар – контрола квалитета и управљања животном средином; 8) мастер професор физике; 9) мастер професор математике, мастер вероучитељ – катехета. Усвојени захтеви за измену и допуну наведеног Правилника биће упућени Националном савету за високо образовање, на даљу надлежност.

  На седници је, поред наведеног, једногласно усвојен предлог одлуке о избору проф. др Гордане Вукелић, ректорке Универзитета Унион, за заменицу председнице КОНУС из реда ректора приватних универзитета.

  20. фебруар 2020. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  Девета седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије биће одржана у среду, 26. фебруара, са почетком у 13 часова, у сали бр. 16 Ректората Универзитета у Београду.

  Седници ће присуствовати министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић са сарадницима.

  27. децембар 2019. године

  Последња овогодишња седница Ректорског савета КОНУС одржана у присуству министра Младена Шарчевића

  У Ректорату Универзитета у Београду, у понедељак, 23. децембра, одржана је осма седница Ректорског савета петог сазива Конференције универзитета Србије (КОНУС), последња у овој календарској години.

  Поред готово свих чланова Ректорског савета, седници су присуствовали и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, државни секретари проф. др Владимир Поповић и проф. др Ана Ланговић Милићевић, помоћник министра за високо образовање доц. др Бојан Тубић, као и проф. др Бранислав Јеремић, потпредседник Националног савета за високо образовање.

  Ректорски савет је, након верификације мандата новог члана, ректора Универзитета Сингидунум проф. др Ендреа Папа, једногласно усвојио Записник са седме седнице Ректорског савета петог сазива КОНУС, одржане 11. октобра 2019. године. Присутнима се, потом, обратио министар, истичући значај и неопходност уређења комплетног система образовања.

  Одлучено је да Националном савету за високо образовање буду упућени захтеви за измену и допуну Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, у сврху додавања, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, „Наука безбедности“ - на предлог Универзитета у Београду и „Војних наука“ – на предлог Универзитета одбране.

  Националном савету за високо образовање биће упућени и захтеви за измену и допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива, а у сврху увођења нових назива и то:

  • „мастер регенеративне медицине“ и „мастер исхране и суплементације“, на предлог Универзитета у Крагујевцу – Факултет медицинских наука;
  • „мастер музички продуцент“, на предлог Универзитета у Новом Саду – Академија уметности;
  • „мастер инжењер вибро-акустичког инжењерства“, на предлог Универзитета у Новом Саду
  • „мастер анализе података“, „мастер биоетике“ и „мастер студија миграција“, на предлог Универзитета у Београду – Веће за ИМТ студије при Универзитету и Медицински факултет;
  • „мастер инжењер машинства информатичар“, на предлог Универзитета у Београду – Машински факултет и
  • „мастер конзерватор и рестауратор“, на предлог Универзитета уметности у Београду – Факултет примењених уметности.

  Сви наведени захтеви за измене и допуне релевантних правилника једногласно су подржани од стране присутних чланова Ректорског савета.

  На седници је, поред наведеног, разматран и концепт хибридног финансирања у високом образовању, чији је известилац био проф. др Драган Домазет, ректор и председник Универзитета Метрополитан.

  20. децембар 2019. године

  Ректорски савет КОНУС заседа 23. децембра, у присуству министра и његовог тима

  Ректорски савет Конференције универзитета окупиће се у понедељак, 23. децембра, на осмој седници петог сазива (који је почео са радом у новембру 2018. године). Седници, која ће бити одржана у Ректорату Универзитета у Београду, са почетком у 14 часова, присуствоваће и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, државни секретари проф. др Владимир Поповић и проф. др Ана Ланговић Милићевић, као и помоћник министра за високо образовање доц. др Бојан Тубић и помоћник за инспекцијске послове Јасмина Јовановић. Као што је био случај и са ранијим седницама Ректорског савета, и овај пут присуствоваће и проф. др Бане Јеремић, потпредседник Националног савета за високо образовање.

  Очекује се да на седници буде верификован мандат новог ректора Универзитета Сингидунум, проф. др Ендреа Папа, као и да буду размотрене иницијативе за измене и допуне Правилника о листи стручних, академских и научних назива, те Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима. Ректорски савет биће упознат и са текстом закљученог Споразумa о сарадњи високошколских установа чији је оснивач Република Србија које се баве високим образовањем у пољу уметности.

  18. октобар 2019. године

  Министар Младен Шарчевић са сарадницима присуствовао седници Ректорског савета КОНУС

  У петак, 11. октобра ове године, у Ректорату Универзитета у Београду одржана је осма седница Ректорског савета у сазиву који је почео пре годину дана. Поред представника свих акредитованих универзитета у Републици Србији, седници је присуствовао Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја. Поред њега, ректоркама и ректорима обратио се, испред Министарства, државни секретар проф. др Владимир Поповић, а седници су присуствовали и државни секретар проф. др Ана Ланговић Милићевић и помоћници министра доц. др Бојан Тубић и Саша Стевановић.

  Министар је са ректоркама и ректорима разговарао на тему најављеног унапређења правног оквира за финансирање високошколских установа у Србији, истакавши и да би законски документ о финансирању високог образовања требало да буде усвојен у првој половини 2020. године. Пошто је подсетио да Министарство на овом плану не предузима никакве мере без консултовања са представницима академске заједнице, што можда објашњава дуже трајање процеса усвајања одговарајућих докумената, министар је истакао и да радне групе за израду релевантне стратегије представљају опсежне и високо стручне тимове. Најављена је финансијска подршка Министарства иницијативи Универзитета у Новом Саду за обезбеђење неопходних финансијских средстава за подршку отвореној науци (Open Science) на свим универзитетима.

  Пошто је у претходном периоду било више консултација у оквиру КОНУС на тему примене чл. 2 ал. 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције, па и конкретних пропратних мера које су остале без позитивних резултата, Ректорски савет одлучио је да Народној скупштини упути захтев за аутентично тумачење наведене законске одредбе. КОНУС тражи да наведену одредбу треба разумети тако да се она не односи и не примењује на запослене у високошколској установи, нити на чланове органа тих установа.

  Пошто је у претходном периоду било више консултација у оквиру КОНУС на тему примене чл. 2 ал. 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције, па и конкретних пропратних мера које су остале без позитивних резултата, Ректорски савет одлучио је да Народној скупштини упути захтев за аутентично тумачење наведене законске одредбе. КОНУС тражи да наведену одредбу треба разумети тако да се она не односи и не примењује на запослене у високошколској установи, нити на чланове органа тих установа.

  09. октобар 2019. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана 11. октобра 2019. године, са почетком у 13 часова, у сали 8 Ректората Универзитета у Београду.

  Седници ће присуствовати министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић са сарадницима.

  Наредна седница Ректорског савета требало би да буде одржана крајем новембра 2019. године.

  30. септембар 2019. године

  Одржана друга седница Скупштине петог сазива Конференције универзитета Србије

  Представници Националног акредитационог тела упознали су представнике универзитета – чланова КОНУС са резултатима рада НАТ и изменама у систему обезбеђења квалитета у високом образовању у Републици Србији, које су уведене Законом о високом образовању из 2017. године, као и новим правилницима о акредитацији, спољашњој провери квалитета и самовредновању. Такође презентован је и нови софтвер НАТ2019, а делегатима Скупштине КОНУС пружена су појашњења у вези са начинима коришћења софтвера.

  Председница Поповић обавестила је присутне о захтеву Криминалистичко-полицијског универзитета за пријем у КОНУС. Након гласања председница Поповић је констатовала да је Скупштина КОНУС сагласна да Криминалистичко-полицијски универзитет буде примљен у чланство КОНУС.

  Проректор Универзитета у Новом Саду проф др. Дејан Мадић, обавестио је присутне о тренутном стању у универзитетском спорту, предстојећим Европским универзитетским играма у Београду (EUG 2020) и развоју спортских универзитетских савеза.

  Председница Поповић обавестила је делегате Скупштине да се Ректорски савет сложио да је потребна измена Статута КОНУС, те позвала присутне да ако уоче нешто што мисле да је потребно мењати, о томе обавесте КОНУС.

  30. септембар 2019. године

  Одржана шеста седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  У Сали за седнице Филозофског факултета Универзитета у Београду, у уторак, 17. септембра, одржана је шеста седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије.

  Ректорском савету прво су се обратили представници Националног акредитационог тела (НАТ), проф. др Јелена Кочовић и проф. др Сима Аврамовић, који су представили досадашњи рад Националног акредитационог тела и измене у систему обезбеђења квалитета у високом образовању у Србији, које су уведене Законом о високом образовању из 2017. године, као и новим правилницима о акредитацији, спољашњој провери квалитета и самовредновању.

  Председница Поповић подсетила је присутне да су се на претходној седници чланови Ректорског савета договорили да се КОНУС обрати Министарству просвете, науке и технолошког развоја за помоћ у набавци софтвера за проверу оригиналности докторских дисертација. Сходно томе, након претходне седнице Ректорског савета председница је упутила допис Министарству. Министар и његов тим су у потпуности прихватили пројекцију трошкова која им је послата, и Министарство је проследило ту ставку на надлежну адресу са предлогом да она уђе у буџет Републике Србије за 2020. годину.

  На предлог Универзитета у Новом Саду, Националном савету за високо образовање упућен је захтев за изменом Правилника о Листи стручних, академских и научних назива, у сврху мењања назива „струковни оптометриста“ у назив „струковни оптометричар“.

  Ректорски савет је дискутовао о могућностима ревизије Статута КОНУС, те је договорено да универзитети у наредном периоду упуте своје предлоге за измене овог акта.

  07. јул 2019. године

  Саветовање „Контрола државне ревизорске институције у високошколским установама у Србији – значај и уочене неправилности“.

  У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у петак, 5. јула одржано је саветовање „Контрола државне ревизорске институције у високошколским установама у Србији – значај и уочене неправилности“.

  Саветовање, које је организовано у сарадњи Конференције универзитета Србије и Института за економију и право. Саветовање је отворила председница КОНУС и ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, која је поздравила говорнике и госте и истакла значај теме предавања. Присутнима се обратила и проректорка Универзитета у Београду проф. др Гордана Илић-Попов, као и други високи представници Државне ревизорке институције (ДРИ).

  Ректорка Поповић дала је реч др Душку Пејовићу, Председнику ДРИ, главном говорнику на скупу. Др Душко Пејовић је присутнима изложио кратак преглед историјата ДРИ, као и организацију и начин функционисања ове инститиције. Др Пејовић представио је и стратешки план ДРИ за период од 2019-2023. године. Након тога, изложио је присутнима информације о извршеним ревизијама високошколских установа у периоду од 2013-2018. године.

  Саветовању је присуствовало око 120 представника високошколских институција из целе земље, углавном из реда проректора и продекана за финансије, те шефова рачуноводствених служби, као и представника института у саставу Универзитета у Београду.

  07. јул 2019. године

  Одржана пета седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  У Ректоратy Универзитета у Београду, у уторак, 2. јула, одржана је нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС), пета у последњих осам месеци (од почетка рада петог сазива).

  Ректорски савет прво је верификовао мандате нових чланова, ректора Универзитета Мегатренд проф. др Миће Јовановића и ректора Универзитета „Унион-Никола Тесла“ проф. др Небојше Закића. Потом је председница Поповић обавестила ректоре о одржаном састанку Радне групе за избор елемената визуелног идентитета КОНУС, као и плановима за њен даљи рад.

  Ректорски савет је у наставку седнице дискутовао о софтверу за проверу оригиналности текстова, као и о приступу државних и приватних универзитета бази КОБСОН. Председница Поповић је обавестила присутне да је, на основу договора са последње одржане седнице Ректорског савета, Министарству просвете, науке и технолошког развоја 27. јуна упућен допис којим је оно обавештено о процедурама оригиналности текстова докторских дисертација, те да је од Министарства затражено да буде посредник у преговарању са фирмом iThenticate, како би овај софтвер био обезбеђен за што већи број универзитета уз најповољнију цену.

  Ректорски савет је именовао по једног кандидата за Радну групу за секторске профиле (доц. др Марио Лукиновић, Правни факултет Универзитета Унион) и Радну групу за стандард квалификација (проф. др Јасна Адамов, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду), у складу са захтевом Министарства. Ректорски савет разматрао је и проблеме при попуњавању упитник о Болоњском процесу.

  Чланови Ректорског савета дискутовали су о предлогу Одбора за стандардизацију српског језика САНУ за увођење наставе српског језика на факултете. Закључено је да КОНУС сматра да је неопходно адекватно савлађивање српског језика током основног и средњег образовања, а да ће универзитети у складу са својим могућностима понудити студентима курсеве који су везани за побољшање техника комуникације. Поред тога, они факултети који се баве образовањем кадрова за основно и средње образовање, посебно ће обратити пажњу на то да у њиховим програмима буде адекватно дефинисано савлађивање српског језика. На тај начин КОНУС жели да пружи свој допринос неговању српског језика.

  27. јун 2019. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије заказана за 2. јул 2019. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије биће одржана 2. јула 2019. године, са почетком у 13 часова, у сали 8 Ректората Универзитета У Београду.

  На дневном реду, поред верификације мандата нових чланова Ректорског савета, биће и тема обједињене набавке софтвера за проверу оригиналности докторских дисертација, разматрање дописа Одбора за стандардизацију српског језика САНУ, консултације поводом Упитника Болоњски процес, као и друге важне теме.

  24. април 2019. године

  Конференција универзитета Србије приступила Декларацији „Универзитети за просвећивање“

  На седници одржаној 11. марта 2019. године Ректорски савет КОНУС донео је одлуку да приступи Декларацији „Универзитети за просвећивање“ (Universities for Enlightenment), која је, на иницијативу Универзитетске конференције Аустрије (UNIKO), 13. децембра 2018. године у Бечу, Аустрија, усвојена од стране девет националних ректорских конференција чланица Европске универзитетске асоцијације. Потврђујући посвећеност КОНУС и њених чланица заштити вредности академских слобода и интегритета истраживања и наставе, институционалне аутономије и јавне одговорности за високо образовање, као и оданост основним начелима Magna Charta Universitatum, и изражавајући забринутост због све већих изазова који доводе у питање демократска начела у Европи и ван њених граница, чланови Ректорског савета донели су одлуку да приступе овој Декларацији.

  Oвде можете погледати текст декларације на енглеском и српском језику.

  24. април 2019. године

  Конференција универзитета Србије прихватила заједничку изјаву ЕУА, Заједнице европских академија наука и асоцијације Science Europe „Академске слободе и институционална аутономија: Посвећеност мора да прати акција“

  На годишњој конференцији Европске универзитетске асоцијације (ЕУА), која је одржана у Паризу од 11. до 12. априла ове године, ЕУА је, заједно са Заједницом европских академија наука (ALLEA) и асоцијацијом Science Europe, усвојила заједничку изјаву „Академске слободе и институционална аутономија: Посвећеност мора да прати акција“ (Academic freedom and institutional autonomy: Commitment must be followed by action). Представници Конференције универзитета Србије присуствовали су овом скупу, и на тај начин изразили своју подршку и прихватање ове изјаве од стране КОНУС.

  Oвде можете погледати текст изјаве на енглеском и српском језику.

  18. април 2019. године

  Одржана нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  У Ректоратy Универзитета у Београду, у уторак, 16. априла, одржана је четврта седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Поред ректора универзитета у саставу Конференције, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (помоћник министра доц. др Бојан Тубић), Националног савета за високо образовање (потпредседник проф. др Бранислав Јеремић) и представници медија.

  Ректорски савет прво је верификовао мандат новог члана, в. д. ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Здравкa Витошевићa. Потом је Ректорски савет расправљао о ставу да чланови савета високошколских установа не би требало да се сматрају функционерима у смислу члана 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције. Договорено је да се од Агенције затражи појашњење овог члана Закона.

  Ректор Универзитета уметности у Београду, проф. ум. Милета Продановић, обавестио је чланове Ректорског савета о избору чланова Радне групе за избор елемената визуелног идентитета КОНУС, као и о плановима за даљи рад овог тела.

  Разматрана је и могућност да сви универзитети јединствено наступе у поступку набавке софтвера за проверу оригиналости текста докторских дисертација, уз координаторску улогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ректорски савет је такође потврдио избор кандидата КОНУС за члана Националног савета за културу, проф. др Чедомира Васића.

  Председница Поповић информисала је присутне о учешћу на годишњој конференцији Европске универзитетске асоцијације (ЕУА), која је одржана у Паризу од 11. до 12. априла ове године.

  Ректорски савет разматрао је и проблеме у раду Универзитетског спортског савеза Србије, као и проблеме у организацији Европских универзитетских игара 2020.

  Помоћник министра Тубић пренео је ректорима ставове Министарства и ресорног министра о питању државне матуре, и предложио да се овом питању посвети и посебна седница Ректорског савета, јер се ради о изузетно важној теми.

  14. март 2019. године

  Одржана нова седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије

  Ректор Костић (Државни универзитет у Новом Пазару, заменик председнице КОНУС), државни секретар проф. Недовић, ректорка Поповић (Универзитет у Београду, председница КОНУС), проф. Бокан и ректор Веиновић (Универзитет Сингидунум, заменик председнице КОНУС)


  У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у понедељак, 11. марта, одржана је трећа седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Поред ректора универзитета у саставу Конференције, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (државни секретар проф. др Виктор Недовић), Националног савета за високо образовање (потпредседник проф. др Бранислав Јеремић), Комисије за акредитацију и проверу квалитета (председница проф. др Неда Бокан), Предраг Јушковић, директор Европских универзитетских игара које ће бити одржане 2020. године, као и представници медија.

  Ректорски савет прво је верификовао мандат новог члана, проф. др Миодрага Јевтића, ректора Мегатренд универзитета. Потом је директор Јушковић обавестио присутне да ће у Београду од 12. до 25. јула 2020. године бити организоване Пете Европске универзитетске игре, на којима ће учествовати више од 4.000 спортиста, уз друге званице са преко 300 универзитета. Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић потврдио је да ће, у својству председника Универзитетског спортског савеза Србије, благовремено пружити сву подршку и обавештења око регистрације учесника.

  На седници је проф. др Неда Бокан изнела своја запажања и сугестије на плану припреме новог циклуса акредитације високошколских установа, а потом је Ректорски савет приступио заузимању става поводом дописа Агенције за борбу против корупције према којем чланови универзитетских и факултетских савета имају правни положај „функционера“ у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције. Ректори су се сагласили да је потребно пронаћи задовољавајуће решење за неометан рад савета универзитета и факултета, а државни секретар проф. Недовић најавио је блиску сарадњу Министарства са КОНУС-ом на овом плану.

  Ректорски савет усвојио је Финансијски извештај КОНУС за 2018. годину и Финансијски план КОНУС за 2019. годину, те донео одлуку о усвајању двеју иницијатива за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива (назив „мастер инжењер сценске архитектуре и технике“ и назив „специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији“). Донета је и одлука да Скупштини КОНУС буде упућен позитиван предлог одлуке о пријему (новооснованог) Криминалистичко-полицијског универзитета у КОНУС.

  На седници Ректорског савета донета је одлука о приступању КОНУС-а Декларацији „Универзитети за просвећивање“, донете у Бечу, 13. децембра 2018. године. Најзад, формирана је радна група (жири) за расписивање конкурса за утврђивање визуелног идентитета КОНУС, у чијем ће се саставу наћи представници и приватних и државних универзитета.

  07. фебруар 2019. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС)


  У уторак, 22. јануара 2019. године, у Ректорату Универзитета у Београду, одржана је друга седница петог сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС). Седници је, поред ректора универзитета чланица КОНУС, пристуствовао и потпредседник Националног савета за високо образовање проф. др Бранислав Јеремић.

  На седници су разматране теме од значаја за академску заједницу у Србији и то: Нацрт Закона о науци и истраживањима; актуелно стање универзитетског спорта; међународни пројекти у којима учествује КОНУС, као и концепт хибридног финансирања у високом образовању. Ректорски савет КОНУС именовао је новог генералног секретара КОНУС др Владимира Микића. Према најави чланова Ректорског савета, на једној од наредних седница Скупштине КОНУС биће извршена измена Статута КОНУС.

  Наредна седница Ректорског савета КОНУС требало би да буде одржана у марту 2019. године.

  28. новембар 2018. године

  Конституисан пети сазив Конференције универзитета Србије


  У четвртак, 22. новембра, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржане су конститутивне седнице органа Конференције универзитета Србије (КОНУС) за нови трогодишњи мандатни период. Седницама Ректорског савета и Скупштине председавао је академик проф. др Владимир Бумбаширевић.

  Скупштина КОНУС изабрала је ректорку Универзитета проф. др Иванку Поповић за нову председницу КОНУС. За заменике председнице КОНУС изабрани су ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Миладин Костић и ректор Универзитета “Сингидунум” проф. др Младен Веиновић.

  Ректорски савет и Скупштина размотрили су питања утврђивање чланства у секторским већима образованим од стране Савета за Национални оквир квалификација. Они су расправљали и о питању планираног увођења платних разреда у јавним службама.

  Нова председница КОНУС ректорка проф. др Иванка Поповић захвалила је члановима Скупштине КОНУС на указаном поверењу и на труду који ће бити уложен како би рад КОНУС у петом сазиву био још ефикаснији.

  13. март 2018. године

  Пријаве и биографије кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (2018. година)


  15. јануар 2018. године

  Конференција универзитета Србије објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНOВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ


  Oбразац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (2018. година)

  13. јун 2016. године

  Предлог Скупштини КОНУС-а за избор члана Националног савета за високо образовање:

  Предлози Скупштини КОНУС-а за избор члана Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

  26. јануар 2016. године

  Образац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање можете преузети овде:

  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  8. април 2015. године

  Конференција универзитета Србије објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове комисије Националног савета за високо образовање


  Образац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање можете преузети овде:

  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  7. април 2015. године

  Четрдесет седма седницa Ректорског савета Конференције универзитета одржана је 6. априла 2015. године.


  Седници је, између сталих, присуствовао и др Срђан Вербић, министар просвете у Влади Републике Србије, са сарадницима, као и проф. др Дејан Поповић, новоизабрани председник Националног савета за високо образовање.

  На овој седници је, између осталог, обављена верификација мандата новоименованих ректора у Ректорском савету КОНУС-а.

  Нови чланови Ректорског савета јесу:

  • проф. др Предраг Никић, ректор Универзитета Алфа и
  • проф. др Зоран Цекић, вршилац дужности ректора Универзитету "Унион-Никола Тесла"

  У наставку седнице одлучено да се покрене поступак за предлагање чланове Комисије Националног савета за високо образовање за акредитацију и проверу квалитета, објављивањем јавног позива и усвајањем пратећих докумената; одлучивано је у вези са предлозима за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива; покренута је иницијатива за састављање листе оцењивача који ће бити ангажовани током процедуре признавања иностраних јавних исправа у сврху запошљавања, у оквиру рада ENIC/NARIC Srbija, и разматран је радни материјал о минималним условима за избор у звања наставника.

  28. јануар 2015. године

  Четрдесет шеста седницa Ректорског савета Конференције универзитета одржана је у понедељак, 26. јануара 2015. године


  На овој седници је, између осталог, обављена верификација мандата новоименованих ректора у Ректорском савету КОНУС-а.

  Нови чланови Ректорског савета јесу:

  • проф. др Младен Вуруна, генерал мајор, ректор Универзитета одбране и
  • проф. др Радован Пејановић, вршилац дужности ректора Универзитета у Новом Саду

  У наставку седнице, а у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Светске банке и КОНУС-а, за чланове Ректорског савета и представнике универзитета одржано је предавање о рангирању универзитета са посебним освртом на европски систем рангирања "U-Multirank". Предавач је био проф. Ziegele из "German Center for Higher Education" који је активно учествовао у пројекту "U-Multirank".

  24. децембар 2014. године

  Скупштине Конференције универзитета Србије - III сазивa одржала је трећу седницу у уторак, 23. децембар 2014. године. На овој седници је:

  • обављено разрешење досадашњих и верификација мандата новоименованих чланова Трећег сазива Скупштине Конференције универзитета Србије;
  • изабрани су за заменике председника КОНУС-а:
   • из реда приватних универзитета: проф. др Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум
   • из реда државних универзитета: проф. др Драган Антић, ректор Универзитета у Нишу (од 1.1.2015. године)
  • утврђен је коначни предлог Народној скупштини 12 кандидата за чланове Националног савета за високо образовање
  • поднет је Извештај о раду КОНУС-а у периоду између ове и претходне седнице Скупштине
  • обављена је презентација пројекта РОДОС.

  30. септембар 2014. године

  На основу члана 10. став 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14),а по истеку рока за пријављивање кандидата за Национални савет за високо образовање,Конференција универзитета Србије ставља на увид јавности листу пријављених кандидата за Национални савет за високо образовање


  Техничко-технолошке науке

  1. Радмила Маринковић Недучин, Универзитет у Новом Саду и Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемију

  2. Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум

  3. Братислав Миловановић, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

  4. Вера Николић Станојевић, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за техничке науке

  5. Јован Степановић, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет

  6. Душан Теодоровић, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

  7. Владица Цветковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

  8. Никола Цекић, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет

  9. Биљана Шкрбић, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет

  10. Гордана Шурлан Момировић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

  Природно-математичке науке

  1. Вера Вујчић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

  2. Драган С. Ђорђевић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

  3. Есма Р. Исеновић, Институт за нуклеарне науке "Винча", Стоматолошки факултет у Панчеву

  4. Десимир Кнежевић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Пољопривредни факултет

  5. Илија Ковачевић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

  6. Наташа Крејић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

  7. Мирослав Николић, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања

  8. Ендре Пап, Универзитет Сингидунум

  9. Бранко Урошевић, Универзитет у Београду, Економски факултет

  10. Танасије Радовановић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет

  11. Ђорђе Шијачки, Универзитет у Београду, Институт за физику

  Друштвено-хуманистичке науке

  1. Владан Гавриловић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  2. Слободан Грубачић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  3. Сава Дамјанов, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  4. Мијат Д. Дамјановић, Универзитет Мегатренд, Факултет за право, јавну управу и безбедност

  5. Здравко Делетић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет

  6. Ива Драшкић Вићановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  7. Добрица Живковић, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања

  8. Саша Јаковљевић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

  9. Милорад Јеврић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет

  10. Иван Јерковић,

   Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
  11. Богдан Косановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

  12. Александар Милојевић, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет у Лепосавићу

  13. Душан Николић, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

  14. Дејан Поповић, Универзитет у Београду, Правни факултет

  15. Андреја Савић, Универзитет Унион ''Никола Тесла'', Факултет за дипломатију и безбедност

  16. Марко Секуловић, Универзитет у Нишу, Економски факултет

  17. Гордана Станковић, Универзитет у Нишу, Правни факултет

  18. Мирјана Теодосијевић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  19. Сретен Ћузовић, Универзитет у Нишу, Економски факултет

  Медицинске науке

  1. Борислав Каменов, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

  2. Владимир С. Костић, Универзитет у Београду, Медицински факултет

  3. Душица Павловић, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

  4. Славица Спасић, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

  Уметност

  1. Милан Алексић, Европски универзитет, Нова академија уметности, УНС, УКГ

  2. Јелица Ђокић, Универзитет уметности, Факултет драмских уметности

  3. Дејан Синадиновић, Универзитет уметности, Факултет музичке уметности

  4. Мирослав Штаткић, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

  04. септембар 2014. године

  Конференција универзитета Србије објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање


  • Образац (Уколико не можете преузмете образац, десним кликом на линк одаберите опцију "Save link as..." а затим га снимите на свој рачунар. У случају да и даље имате проблема са преузимањем документа, можете се обратити телефоном на 3207-460)

  • Образац

  15. јул 2014. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије


  Дана 9. јула 2014. године одржана је 43. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије.

  Седници су, између осталих, присуствовали: др Александар Белић и проф. др Зоран Машић, државни скретари у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

  Као гост КОНУС-а присиствовао је и проф. др Станко Станић, ректор Универзитета у Бањалуци.

  На седници Ректорског савета верификован је мандат члана Ректорског савета проф. др Слободану Пајовићу, новоизабраном ректору Универзитета Мегатренд.

  Између осталих тема, обављена је и јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. Примедбе и предлози универзитета који су усвојени биће обједињени и благовремено достављени Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

  10. јун 2014. године

  Седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије


  Дана 10. јуна 2014. године одржана је 42. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије.

  Седници су, између осталих, присуствовали: др Александар Белић и проф. др Зоран Машић, државни скретари у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и проф. др Виктор Недовић, помоћник министра, задужен за Сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци.

  Као гости КОНУС-а присиствовали су и проф. др Станко Станић, ректор Универзитета у Бањалуци и проф. др Дејан Бокоњић, проректор Универзитета у Источном Сарајеву.

  На седници Ректорског савета најављена је скора расправа о изменама и допунама Закона о високом образовању, које су у припреми.

  18. септембар 2013. године

  Заједничка седница


  Заједничка седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије и Председништва Студентске конференције универзитета Србије одржана је 17. септембра 2013. године.

  Седница је одржана у оквиру Завршне ГОМЕС Конференције у Врњачкој Бањи, у просторијама Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу.

  05. септембар 2013. године

  Нови министар просвете на седници Конференције универзитета Србије


  Дана 3. септембра 2013. године одржана је 40. седница Ректорског савета Конференције универзитета Србије. Седници је присуствовао и нови министар просвете у Влади Републике Србије, проф. др Томислав Јовановић.

  Чланови Конференције универзитета Србије упутили су честитке новоизабраном министру просвете и поред пуне подршке, пожелели и много успеха у раду.