• Srpski - latinica
    • English language
  • O нама

    O НАМА

    Конференција универзитета Србије основана је на конститутивноj седници одржаној 17. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05), ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом. Она окупља акредитоване универзитете широм Србије, на којима се школује близу 250 хиљада студената, а наставом и научним истраживањем бави се више од 20 хиљада стручњака. Конференција координише рад свих универзитета, државних и приватних и у њој се утврђује њихова заједничка политика и остварују заједнички интереси.

    Органи Конференције су Ректорски савет, у којем су окупљене све ректорке и ректори и Скупштина, коју чине ректорке и ректори и представници универзитета (најчешће проректорке и проректори), чији број се утврђује сразмерно броју студената и броју наставника и сарадника универзитета. Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета. У шестом сазиву Конференције, који траје од 1. октобра 2021. године до 31. септембра 2024. године, председник Конференције је ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, а заменик председника је ректор проф. др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу.